การทำตุ๊กตาหมี

1. นำแบบกระดาษ หรือแพทเทิร์นที่ตัดเรียบร้อยแล้ว มาวางทาบบนด้านในของผ้า ในกรณีที่เป็นผ้าขนสัตว์ วางแบบให้ทิศทางของ ขนสัตว์บนผ้าอยู่ในแนวเดียวกับลูกศรบนแบบ ใช้ดินสอเขียนผ้าวาดแบบบนผ้าให้เท่ากับขนาดแบบจริง ตัดผ้าตามแนวแบบที่วาดไว้ โดยให้มีขนาดใหญ่กว่าแบบประมาณ 0.5 ซ.ม. โดยรอบ ส่วนของฝ่ามือและฝ่าเท้าของตุ๊กตา ใช้ผ้ากำมะหยี่ หรือผ้าสักหลาด

2. ทำเครื่องหมายจุดเชื่อมต่อต่างๆ บนด้านหลังของผ้าตามแพทเทิร์น

3. การเย็บแขนตุ๊กตาหมี
แบบที่ 1 : แขน 1 ข้างประกอบด้วยผ้าเพียงชิ้นเดียว (รูปที่ 1) ให้นำฝ่ามือที่คู่กับแขนมาเย็บติดกับแขนในแนว AB จากนั้นพับผ้า ตามแนว CA แล้วเย็บโดยรอบ เว้นส่วนหัวไหล่ไว้ใส่ใยโพลีเอสเตอร์ เมื่อเย็บเสร็จจะได้ดังรูปที่ 3
แบบที่ 2 : แขน 1 ข้างประกอบด้วยผ้า 2 ชิ้น คือแขนด้านนอก และแขนด้านใน (รูปที่ 2) ให้นำแขนด้านในมาเย็บติดกับฝ่ามือใน แนว AB แล้วนำแขนด้านในที่ได้มาเย็บติดกับแขนด้านนอก โดยเว้นส่วนหัวไหล่ไว้ใส่ใยโพลีเอสเตอร์ เมื่อเย็บเสร็จจะได้ดังรูปที่ 3

รูปที่ 1

 

รูปที่ 2

 

รูปที่ 3

 

รูปที่ 4

 

4. การเย็บขาตุ๊กตาหมี
แบบที่ 1 : ขา 1 ข้างประกอบด้วยผ้าเพียงชิ้นเดียว (รูปที่ 4) ให้พับผ้าตามแนว DE แล้วเย็บจาก F ถึง G เว้นโคนขา DG ไว้ใส่ ใยโพลีเอสเตอร์ นำฝ่าเท้ามาเย็บติดกับขาตามแนว FEF’ เมื่อเย็บเสร็จจะได้ดังรูปที่ 6
แบบที่ 2 : ขา 1 ข้างประกอบด้วยผ้า 2 ชิ้น (รูปที่ 5) ให้ประกบผ้า 2 ชิ้นเข้าด้วยกัน เย็บจาก E ไป D และเย็บจาก F ไป G เว้น โคนขา DG ไว้ใส่ใยโพลีเอสเตอร์ นำฝ่าเท้ามาเย็บติดกับขาตามแนว FE เมื่อเย็บเสร็จจะได้ดังรูปที่ 6


รูปที่ 5

 

รูปที่ 6

 

รูปที่ 7

 

รูปที่ 8

 

5. การเย็บลำตัวตุ๊กตาหมี
แบบที่ 1 : ลำตัวประกอบด้วยผ้า 4 ชิ้น คือ ตัวด้านหน้า 2 ชิ้น และตัวด้านหลัง 2 ชิ้น (รูปที่ 7) เย็บตัวด้านหน้า 2 ชิ้นให้ติดกันตามแนว H -> ท้อง -> J และเย็บตัวด้านหลัง 2 ชิ้นให้ติดกับตามแนว H’M และ J’N เว้น MN ไว้ใส่ใยโพลีเอสเตอร์ จากนั้นนำตัวด้านหน้า และตัวด้านหลังที่เย็บเสร็จแล้วมาประกบด้านข้างเข้าด้วยกันโดย H ตรงกับ H’ และ J ตรงกับ J’ เย็บโดยรอบ จะได้ลำตัวตุ๊กตา
แบบที่ 2 : ลำตัวประกอบด้วยผ้า 2 ชิ้น (ดังรูปที่ 8) ในกรณีที่ลำตัวมีส่วนที่ตัดเว้าเข้ามาเป็นรูปตัว V ทางด้านที่ต่อกับหัวตุ๊กตาและ ทางด้านล่างลำตัว (จากรูป คือ KLK’) ให้พับผ้าตามแนวยาว LL ให้ K ชนกับ K’ แล้วเย็บตามแนว KL ทั้งทางด้านบนและด้านล่าง ของลำตัว เพื่อปิดรอยตัดเว้าทั้งสอง จากนั้นเย็บลำตัวทั้ง 2 ชิ้นให้ติดกันโดยเว้นแนว MN ไว้ใส่ใยโพลีเอสเตอร์รูปที่ 9

 

รูปที่ 10

 

รูปที่ 11

 

รูปที่ 12

 

6. การเย็บหัวตุ๊กตาหมี
6.1 หัวตุ๊กตาประกอบด้วยผ้า 3 ชิ้น คือ หัวด้านข้าง 2 ชิ้น และส่วนต่อจมูก 1 ชิ้น ซึ่งทำหน้าที่เป็นส่วนบนของหัวตุ๊กตาด้วย
6.2 ในกรณีผ้าขนยาว ให้นำชิ้นส่วนทั้ง 3 ชิ้นมาเล็มขนบริเวณจมูกก่อน โดยหัวด้านข้างเล็มขนบริเวณ UVP และส่วนต่อจมูก เล็มขนบริเวณ WXP’ (ดูรูปที่ 9)
6.3 ประกบหัวด้านข้าง 2 ชิ้นเข้าด้วยกัน แล้วเย็บจาก P ถึง O จากนั้นนำส่วนต่อจมูกมาประกบกับหัวด้านข้างที่เย็บติดกัน เรียบร้อยแล้ว โดย P ตรงกับ P’ และแต่ละด้านของส่วนต่อจมูกจะประกบกับหัวด้านข้างแต่ละชิ้น เริ่มเย็บตั้งแต่ PP’ ไปจนถึง QQ’ แล้วผูกปมเก็บด้าย จากนั้นตัดผ้าตามเส้นสีดำตรงตำแหน่ง Q บนหัวด้านข้าง และตรงตำแหน่ง Q’ บน ส่วนต่อจมูก เพื่อให้เกิดช่องสำหรับใส่หูตุ๊กตา เริ่มเย็บอีกครั้งหลังเส้นสีดำดังกล่าว เย็บไปจนถึง RR’ เมื่อเย็บเสร็จจะได้ ดังรูปที่ 10 (ถ้าใช้จมูกสำเร็จรูป ให้เว้นช่องว่างไว้ประมาณ 3 มิลลิเมตร ตรงตำแหน่ง PP’ เพื่อใส่แกนจมูกสำเร็จรูป)
6.4 หู 1 ข้างประกอบด้วยผ้า 2 ชิ้น นำผ้าส่วนที่เป็นหู 2 ชิ้นมาเย็บติดกัน โดยเว้นฐาน ST ไว้ (ดูรูปที่ 11 บน) กลับผ้าด้านนอกของหูออกมาผ่านช่อง ST ถ้าต้องการให้หูโค้งงอ ให้พับด้านข้างของหูประมาณ 1/6 ถึง 1/4 ของความกว้างของฐานหูเข้ามา แล้วเย็บยึดแนวพับบริเวณฐาน ST
6.5 นำหูที่เย็บเสร็จแล้วมาเย็บติดกับส่วนหัว โดยนำ ฐานของส่วนหู ใส่เข้าไปในช่องว่างที่ตัดไว้บนส่วนหัว จากนั้นเย็บส่วนหูและส่วนหัวเข้าด้วยกัน โดยเย็บจากด้านนอก และใช้เทคนิคการเย็บแบบขั้นบันได


การเย็บแบบขั้นบันได
6.6 ถ้าใช้จมูกสำเร็จรูป ให้ข้ามไปทำข้อ 6.8 ก่อน แล้วกลับมาทำข้อ 6.6 และ 6.7 ต่อ ใส่ใยโพลีเอสเตอร์เข้าไปในส่วนหัวที่เย็บเรียบร้อยแล้ว แล้วเย็บปิดบริเวณคอ (RR’O) ให้เรียบร้อย ในกรณีใช้ข้อต่อ ให้ใส่ ข้อต่อเข้าไปในส่วนหัวก่อนเย็บปิด (ดูวิธีใส่ข้อต่อที่จุดต่อหัวกับลำตัว)
6.7 เย็บลูกปัดที่ใช้เป็นตาของตุ๊กตาเข้ากับส่วนหัว โดยมีเทคนิคดังนี้ แทงเข็มจากคอไปยังบริเวณตาของตุ๊กตา แทงเข็มเข้าลูกปัด และแทงเข็มไปยังบริเวณคออีกครั้ง เพื่อให้ตาของตุ๊กตาถูกกดลึกลงไป (ดูรูปที่ 11 ล่าง) แทงเข็มขึ้นมายังบริเวณตาที่จุดเดิม แทงเข็มเข้าลูกปัดลูกเดิม จากนั้นแทงเข็มให้ทะลุไปยังบริเวณตาอีกข้าง แทงเข็มเข้าลูกปัดลูกใหม่ เพื่อยึดตาอีกข้าง (ดูรูป ที่ 12) แทงเข็มไปยังบริเวณคอ ทำเช่นนี้ประมาณ 3 รอบ เพื่อยึดตาให้แน่น
6.8 การเย็บจมูกของตุ๊กตามี 2 วิธี คือ การเย็บจมูกจากเส้นไหม และ การใช้จมูกสำเร็จรูป
การเย็บจมูกจากเส้นไหม : นำผ้ากำมะหยี่ที่ตัดเป็นแบบจมูกที่ต้องการมาเย็บติดกับส่วนจมูกของหัวด้วยด้ายธรรมดา เพื่อ เป็นโครงหรือกำหนดขอบเขตของจมูก พิจารณาดูอีกครั้งว่าเราพอใจกับตำแหน่งของจมูกดังกล่าวหรือไม่ จากนั้นเริ่มเย็บ จมูกด้วยไหมโดยเย็บเป็นเส้นตรงแนวตั้ง (ดูรูปที่ 13) เย็บจนเส้นไหมปิดบริเวณผ้าที่เป็นต้นแบบ (ดูรูปที่ 14)
การใช้จมูกสำเร็จรูป :
แบบที่ 1 : จมูกแบบมีรูที่แกน วิธีทำคือ ใส่แกนจมูกสำเร็จรูปเข้าไปในช่องว่างบริเวณจมูกที่เว้นไว้ กลับส่วนหัวเอาผ้าด้านในออกมา แล้วเย็บแกนจมูกกับผ้าบริเวณนั้น โดยสอดเข็มเข้าในรูที่อยู่ที่แกนจมูก (ดูรูปที่ 15)
แบบที่ 2 : จมูกแบบมีตัวล็อค วิธีทำคือ ใส่แกนจมูกสำเร็จรูปเข้าไปในช่องว่างบริเวณจมูกที่เว้นไว้ กลับส่วนหัวเอาผ้าด้านในออกมา ใส่ตัวล็อคให้แน่น หลังจากใส่จมูกสำเร็จรูปแล้ว จะได้ดังรูปที่ 16
รูปที่ 13 รูปที่ 14 รูปที่ 15 รูปที่ 16

6.9 การเย็บส่วนที่เป็นปากของตุ๊กตาโดยใช้ไหมที่เย็บจมูก แบบของปากที่เรานำมาเป็นตัวอย่างมี 2 แบบ โดยแบบที่ 1 เป็นแบบธรรมดา ส่วนแบบที่ 2 สำหรับตุ๊กตาหมีหน้าตายิ้มแย้ม

6.10 ตกแต่งหน้าของตุ๊กตาอีกครั้งโดยใช้กรรไกรเล็มขนบริเวณตา จมูก และปากให้ได้รูปทรงตามที่ต้องการ

7. การต่อแขน และขา กับลำตัว
กรณีใช้ข้อต่อเป็นอุปกรณ์ในการเชื่อมต่อ ให้ดูวิธีการใส่ข้อต่อให้ตุ๊กตาหมี
กรณีใช้วิธีการเย็บ ให้กลับเอาด้านนอกของส่วนขา แขน และลำตัวออกมา นำขาของตุ๊กตามาประกบกับลำตัวโดยให้ เครื่องหมายจุดเชื่อมต่อของขาและลำตัวตรงกัน เย็บขาให้ติดกับลำตัวในตำแหน่งดังกล่าว และเย็บยึดให้เป็นวงรอบจุดเชื่อมต่อ โดยมีระยะกว้างจากจุดเชื่อมต่อประมาณ 1 – 1.25 ซ.ม. เพื่อให้ขายึดติดกับลำตัวเป็นอย่างดี จากนั้นใส่ใยโพลีเอสเตอร์ลงใน ส่วนขา โดยอาจใช้อุปกรณ์ที่มีลักษณะเป็นแท่งยาว เช่น ปากกา ช่วยในการใส่ตรงบริเวณฝ่าเท้า เย็บปิดโคนขาให้เรียบร้อยโดย ใช้เทคนิคการเย็บแบบขั้นบันได ทำเช่นเดียวกันกับขาอีกข้าง และแขนทั้งสองข้าง

8. การต่อส่วนหัว กับลำตัว
กรณีใช้ข้อต่อเป็นอุปกรณ์ในการเชื่อมต่อ ให้ดูวิธีการใส่ข้อต่อให้ตุ๊กตาหมี
กรณีใช้วิธีการเย็บ ให้เย็บส่วนหัวและลำตัวเข้าด้วยกัน โดยแทงเข็มจากด้านในของลำตัวออกมาที่ด้านนอกของลำตัวบริเวณจุดที่ ต่อกับคอ แทงเข็มเข้าฐานของส่วนหัวเและให้เข็มทะลุออกมาในบริเวณที่ใกล้กัน แทงเข็มจากด้านนอกของลำตัวเข้าด้านใน ของลำตัวอีกครั้ง ทำเช่นนี้จนส่วนหัวติดกับลำตัวเป็นอย่างดี

9. ใส่ใยโพลีเอสเตอร์เข้าไปในส่วนลำตัวและเย็บปิดลำตัวให้เรียบร้อยโดยใช้เทคนิคการเย็บแบบขั้นบันได

หมายเหตุ
- วิธีเย็บ คือการประกบผ้าด้านนอกชนกัน เย็บด้านในของผ้า โดยอาจใช้การเย็บเดินหน้าปกติ ระยะห่างประมาณ 3 ม.ม. หรือถ้าต้องการความแข็งแรงเป็นพิเศษ อาจใช้วิธีเย็บด้นถอยหลัง
- การเย็บแบบขั้นบันได เป็นการเย็บจากด้านนอกของผ้า ใช้ในกรณีเย็บส่วนหูติดกับหัวตุ๊กตา และเย็บปิดช่องต่างๆ หลังจากใส่ใยโพลีเอสเตอร์สำหรับคุณที่ต้องการความสะดวกในการหาซื้อวัตถุดิบ หรืออุปกรณ์ในการทำตุ๊กตาหมี ทางเรามีบริการ ดูรายละเอียดได้ใน ชุดคิทตุ๊กตาหมี