หมีโพลาร์

ลักษณะทางกายภาพ
หมีโพลาร์เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งในจำนวนไม่กี่ชนิดที่มีสีขาวทั้งตัว ยกเว้น บริเวณตา จมูก และริมฝีปาก ซึ่งมีสีดำ ขนสีขาวที่หนาที่ปกคลุมตัวของมัน และชั้นไขมันใต้ผิวหนังที่หนาถึง 4.5 นิ้ว ทำให้มันสามารถอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่หนาวเย็นจัดของแถบอาร์คติก ได้ โดยเฉพาะช่วงฤดูหนาวที่มีอุณหภูมิลดต่ำลง -40 ถึง -50 องศาฟาเรนไฮท์ นอกจากนี้ ขนาดตัวที่ใหญ่ของมันช่วยในการรักษาความร้อนของร่างกาย


เท้าของหมีโพลาร์ถูกวิวัฒนาการให้สามารถเดินบนพื้นน้ำแข็งที่ลื่นได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม มันชอบที่จะเดินบนบริเวณที่มีหิมะปกคลุมมากกว่า นอกจากนี้ขนาดเท้าที่ใหญ่ กว้างถึง 12 นิ้วหรือประมาณ 31 ซ.ม. และฝ่าเท้าที่มีลักษณะเป็นพังผืดบางส่วน ยังช่วยในการว่ายน้ำเป็นระยะทางไกล โดยเท้าหน้าเปลี่ยนเสมือนใบพาย ส่วนเท้าหลังทำหน้าที่เหมือนหางเสือ

หมีโพลาร์มีเล็บที่แข็งและโค้งยาวถึง 2 นิ้วหรือ 5.1 ซ.ม. เล็บอันแหลมคมของมันช่วยในการล่าเหยื่อหาอาหาร

ขนาด
หมีโพลาร์ตัวผู้มีขนาดใหญ่กว่าตัวเมีย ตัวผู้ที่โตเต็มที่แล้วสูงประมาณ 8 ถึง 9 ฟุต น้ำหนัก 800 ถึง 1,400 ปอนด์ ส่วนตัวเมียสูงประมาณ 6 ฟุต น้ำหนัก 440 ถึง 650 ปอนด์

ถิ่นที่อยู่อาศัย
เราพบหมีโพลาร์ในบริเวณขั้วโลกเหนือ ได้แก่ ตอนเหนือสุดของอลาสก้า แคนาดา รัสเซีย เกาะ far-flung Svalbard ในนอร์เวย์ และตามฝั่งทะเลของกรีนแลนด์

ส่วนใหญ่หมีโพลาร์อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่ปกคลุมด้วยหิมะ หรือน้ำแข็ง เมื่อมันพบบริเวณที่ยังเป็นน้ำอยู่ ซึ่งมักจะมีแมวน้ำโผล่ขึ้นมาหายใจทุก 5 ถึง 15 นาที หมีโพลาร์จะคอยเให้แมวน้ำโผล่ขึ้นมา และใช้กรงเล็บที่แข็งแรงและแหลมคม ในการจับแมวน้ำเป็นอาหารของมัน หลังฤดูหนาวที่หิมะละลายแล้ว หมีโพลาร์บางตัวอาจเริ่มเคลื่อนย้ายมาอาศัยบนพื้นดิน ในบริเวณที่ไม่ค่อยมีต้นไม้ ซึ่งต่างจากหมีชนิดอื่นๆ ที่มักอาศัยในป่า และในช่วงฤดูกาลนี้เป็นช่วงที่ขาดแคลนอาหาร เพราะไม่มีแมวน้ำให้จับกินเป็นอาหาร

ปัจจุบันพบหมีโพลาร์เหลืออยู่ประมาณ 21,000 ถึง 28,000 ตัวในแถบอาร์คติก

ศัตรู
ศัตรูที่สำคัญของหมีโพลาร์ คือ มนุษย์ ซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นชนพื้นเมืองที่ล่าหมีโพลาร์ เพื่อเป็นอาหาร

อาหาร
โดยปกติอาหารของหมีโพลาร์คือ แมวน้ำ แต่บางโอกาสมันอาจจับสัตว์ที่มีขนาดใหญ่กว่านั้น เช่น ตัววอลรัซ ปลาวาฬ (beluga whale) เป็นอาหาร

ในช่วงขาดแคลนอาหาร หมีโพลาร์อาจจับสัตว์ขนาดเล็ก หรือกินพืชแทนอาหารหลักของมัน

การสืบพันธุ์
หมีโพลาร์มีการขยายพันธุ์ที่ช้า ตัวเมียส่วนมากจะเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์เมื่ออายุ 4 ถึง 5 ปี ในขณะที่ตัวผู้จะเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์เมื่ออายุ 6 ปี ซึ่งนานกว่าตัวเมีย โดยปกติช่วงระยะเวลามีลูกของตัวเมียแต่ละครั้งจะห่างกัน 2 ถึง 3 ปี ช่วงฤดูกาลผสมพันธุ์เริ่มตั้งแต่ เดือนมีนาคม ถึง เดือนมิถุนายน ซึ่งตัวผู้อาจจะมีคู่ตัวเมียหลายตัวก็ได้ และประมาณเดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนมกราคมปีถัดไป แม่หมีโพลาร์ก็จะให้กำเนิดลูกน้อยออกมา ซึ่งมีลำตัวยาว 12 ถึง 14 นิ้ว และมีน้ำหนัก 1 ปอนด์เศษ แม่หมีจะขุดน้ำแข็งทำโพรงหรืออุโมงค์ สำหรับให้ตนเองและลูกพักอาศัย จนถึงปลายเดือนมีนาคม หรือ เดือนเมษายน จึงเริ่มออกมาข้างนอก

ในช่วงอายุขวบปีแรก โอกาสที่ลูกหมีจะมีชีวิตรอด มีเพียงประมาณ 4 ใน 10 เท่านั้น นั่นหมายถึง ทุกๆลูกหมี 10 ตัว จะมีลูกหมีประมาณ 6 ตัวที่ต้องตาย เนื่องมาจากการขาดแคลนอาหาร อุบัติเหตุ รวมทั้งการถูกล่าจากชนพื้นเมืองที่มักฆ่าทั้งแม่และลูกหมี

แม่หมีโพลาร์ที่มีลูกน้อยจะพยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้ลูกหมีต้องเผชิญกับหมีตัวผู้ที่โตเต็มที่แล้ว เพราะถ้าหมีตัวผู้หิวก็อาจทำร้ายและกินลูกหมีเป็นอาหารได้

ลูกหมีโพลาร์จะกินนมแม่ของมันนานถึง 20 เดือน และอยู่กับแม่ของมันนานถึง 2 ปี หรือมากกว่านั้นเล็กน้อย ก่อนออกมาเผชิญโลกด้วยตนเอง

อายุขัย
เราพบว่าหมีโพลาร์ที่อาศัยในธรรมชาติมีอายุถึง 25 ปี ในขณะที่หมีโพลาร์ที่เลี้ยงในสวนสัตว์โดยเฉลี่ยมีอายุ 30 ปีขึ้นไป และพบหมีโพลาร์ที่มีอายุยืนที่สุดในสวนสัตว์ คือมีอายุถึง 41 ปีพฤติกรรม
โดยปกติ หมีโพลาร์จะอาศัยอยู่โดยลำพัง แต่ในบางครั้งอาจพบกลุ่มหมีโพลาร์ เช่น บริเวณที่เป็นที่อยู่อาศัยของตัววอลรัซ เราพบกลุ่มหมีโพลาร์ที่กินอาหารร่วมกัน แต่เวลาล่าเหยื่อจะล่าโดยลำพัง โดยหมีโพลาร์ใช้จมูกดมกลิ่นแมวน้ำ ซึ่งเป็นอาหารหลักของมัน เราพบว่ามันสามารถดมกลิ่นแมวน้ำที่อยู่ไกลออกไปได้ถึงครึ่งไมล์ มันชอบท่องเที่ยว บางทีระยะทางที่มันเดินไปใน 1 วัน อาจถึง 40 ไมล์ บ่อยครั้งที่มันว่ายน้ำจากแพน้ำแข็งหนึ่งไปยังอีกแพน้ำแข็งหนึ่ง ด้วยความเร็วประมาณ 6 ไมล์ต่อชั่วโมง และสามารถดำนำได้นานถึง 2 นาที

แม่หมีโพลาร์ที่เพิ่งให้กำเนิดลูก จะอยู่กับลูกของมันในโพรงที่ขุดไว้ โดยไม่ต้องอาศัยอาหารจากภายนอก แต่อาศัยไขมันที่สะสมในตัวแม่หมีเอง โดยอยู่ได้นานถึง 8 เดือน


หมีโพลาร์ส่วนใหญ่ใช้เวลาในการนอน 7 ถึง 8 ชั่วโมง โดยมักนอนท่าเหมือนคนนอน คือ นอนแผ่ นอกจากการนอนอย่างเป็นจริงเป็นจัง หมีโพลาร์ยังเผลองีบหลับอยู่บ่อยๆ เพราะมันต้องประหยัดพลังงาน ที่ต้องเก็บไว้ต่อสู้กับความหนาวเย็น

หมีโพลาร์เป็นหมีที่รักความสะอาด หลังจากกินอาหารเสร็จ มันจะไปยังแหล่งน้ำเพื่อล้างทำความสะอาด แต่ถ้าเป็นฤดูหนาว ซึ่งน้ำกลายเป็นหิมะ มันจะเอาหัว ท้อง และหลัง ถูไปบนหิมะ โดยปกติมันจะใช้เวลาในการทำความสะอาดหลังการกินอาหา ประมาณ 15 นาทีแหล่งที่มาของข้อมูล
http://www.fonz.org/zoogoer/zg-archives.htm
http://www.polarbearsalive.org