การใส่ข้อต่อให้ตุ๊กตาหมี

ตามปกติ เราใช้วิธีการเย็บในการประกอบชิ้นส่วนต่างๆของตุ๊กตาหมีเข้าด้วยกัน ซึ่งถึงแม้ว่าจะทำให้ตุ๊กตาถูกจัดให้อยู่ในท่านั่ง หรือ ยืน ได้ แต่ไม่สามารถทำให้ตุ๊กตายกมือ แล้วค้างไว้ในท่านั้นได้

ถ้าคุณต้องการให้ตุ๊กตาอยู่ในท่าต่างๆ เช่น ยกมือ หันหน้า แล้วค้างท่านั้นไว้ได้ ต้องอาศัยอุปกรณ์ที่เราเรียกว่า "ข้อต่อ" ใส่ให้ตุ๊กตาหมีตามจุดต่อต่างๆ ระหว่างหัวกับลำตัว แขนกับลำตัว และ ขากับลำตัว แทนการเย็บตามปกติ

วิธีการใส่ข้อต่อ

1. ข้อต่อ 1 ชุดสำหรับข้อต่อ1 จุด ของตุ๊กตา ซึ่งประกอบด้วยแผ่นรองข้อต่อ 2 แผ่น (แผ่นกลมใหญ่ มีรูตรงกลาง) แกนข้อต่อและตัวล็อค (อุปกรณ์คล้ายน็อต) 1 คู่ แหวนแบบบาง 2 ชิ้น และแหวนแบบหนา 1 ชิ้น (แผ่นกลมเล็ก มีรูตรงกลาง) ดังรูปที่ 1

2. นำแหวนแบบบางใส่เข้าไปในแกนข้อต่อ ตามด้วยแผ่นรองข้อต่อ ดังรูปที่ 2

3. กรณีใส่ข้อต่อที่จุดต่อหัวกับลำตัว ใส่แกนข้อต่อที่มีแผ่นข้อต่อและแหวนเข้าไปที่ฐานของส่วนหัวของตุ๊กตาที่ยังไม่ได้เย็บตา-จมูก-ปาก และยังไม่ได้เย็บปิดคอ ดังรูปที่ 3 เย็บปิดฐานของส่วนหัวของตุ๊กตา โดยให้แกนข้อต่อโผล่ออกมา ดังรูปที่ 4 หลังเย็บเสร็จ อาจใส่ตัวล็อคที่แกนข้อต่อชั่วคราว เพื่อป้องกันไม่ให้แกนข้อต่อหลุดเข้าไปข้างในหัวตุ๊กตา เย็บตา-จมูก-ปาก ของตุ๊กตา จากนั้นแทงแกนข้อต่อที่ด้านนอกของลำตัว บริเวณจุดต่อหัว ซึ่งทำเป็นรูไว้แล้ว แทงให้ทะลุเข้าไปด้านในของลำตัว ดังรูปที่ 7
กรณีใส่ข้อต่อที่จุดต่อระหว่างแขนกับลำตัว และระว่างขากับลำตัว มีวิธีทำเหมือนกัน คือ นำผ้าที่เป็นขาของตุ๊กตาที่เย็บเสร็จแล้ว (ยังไม่ได้ใส่ใส่ใยโพลีเอสเตอร์) มาทำให้เป็นรูขนาดเท่ากับเส้นผ่าศูนย์กลางของแกนข้อต่อ จากนั้นใส่แกนข้อต่อจากด้านในของผ้า ให้แกนทะลุออกมาที่ด้านนอกของผ้า ดังรูปที่ 5 และ 6 แทงแกนข้อต่อที่ทะลุออกมาที่ด้านนอกของขาเข้าไปในของลำตัว (บริเวณจุดต่อลำตัว-ขา) โดยแทงจากด้านนอกของลำตัว เข้าไปด้านในของลำตัว ดังรูปที่ 7

รูปที่ 1 รูปที่ 2 รูปที่ 3 รูปที่ 4

4. ใส่แผ่นรองข้อต่อ ตามด้วยแหวนแบบบางและแบบหนา ที่แกนข้อต่อ จากนั้นใส่ตัวล็อคข้อต่อ หมุนตัวล็อคให้แน่น ดังรูปที่ 8

5. หยอดกาวตราช้างที่รอยต่อระหว่างแกนข้อต่อกับตัวล็อค (ในกรณีที่หมุนหัวตุ๊กตาบ่อยๆ ตัวล็อคอาจหลวม กาวตราช้างจะช่วยยึดตัวล็อคกับแกนข้อต่อให้แน่น)

รูปที่ 5 รูปที่ 6 รูปที่ 7 รูปที่ 8