แพทเทิร์นฟรี
สูงประมาณ 8 นิ้ว


แพทเทิร์นอยู่ในรูปแบบของ PDF ต้องใช้โปรแกรมชื่อ Acrobat Reader ในการเปิดอ่าน
คุณที่ยังไม่มี Acrobat Reader สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ฟรี ที่ www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html


สำหรับคุณที่ต้องการความสะดวกในการหาซื้อวัตถุดิบ หรืออุปกรณ์ในการทำตุ๊กตาหมี ทางเรามีบริการ ดูรายละเอียดได้ใน ชุดคิทตุ๊กตาหมี