ตัวอย่างสีของผ้าขนยาว
(kit 1,2,3,4,5,11,22)
น้ำตาลอ่อน น้ำตาล ขาว
   
ชมพู    

ตัวอย่างสีของผ้าขนสั้น

(kit 10, 25, 44, 49)
น้ำตาล น้ำตาลอ่อน เทาอ่อน

ตัวอย่างสีของผ้าขนสั้น เนื้อนุ่ม
(kit 40, 42)
 
ชมพู, ฟ้า ครีม น้ำตาล
เนื้อ