หมีสีน้ำตาล (Brown Bear)

โดยปกติมีสีน้ำตาล มีกรงเล็บที่ยาวและมีพละกำลังมาก ถึงแม้ว่ามันจะดูน่ากลัว แต่คุณรู้หรือไม่ว่า หมีสีน้ำตาลหลีกเลี่ยงการพบปะผู้คน การลดลงของบริเวณที่เคยเป็นที่อยู่อาศัยของมัน และการล่าของมนุษย์ ทำให้ปัจจุบันจำนวนของหมีสีน้ำตาลลดลงอย่างมาก

ลักษณะทางกายภาพ
หมีสีน้ำตาลมีขนาดและสีที่แตกต่างกันไปในแต่ละอาณาเขตที่พบ หมีที่พบที่อเมริกาตะวันตกจะมีขนสีเทา ทำให้ได้ชื่อว่า Grizzly Bear ส่วนหมีที่พบบริเวณอื่น อาจมีขนสีขาวหรือดำ

Kodiak bears เป็นหมีสีน้ำตาลที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ที่พบทางฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือของอเมริกาเหนือ

หมีสีน้ำตาลต่างจาก America Black Bear ตรงที่หมีสีน้ำตาลจะมีปุ่มหรือเนินตรงหัวไหล่ มีขนและเล็บยาวกว่า หมีสีน้ำตาลจะมีจมูกที่ใหญ่ แต่มีหูขนาดเล็ก

ขนาด
ตัวผู้มีขนาดใหญ่กว่าตัวเมีย เมื่อยืน 4 เท้ามีความสูงถึง 5 ฟุต และเมื่อยืนด้วย 2 เท้า อาจสูงถึง 9 ฟุต แต่ยืนได้ในระยะเวลาสั้นๆ เท่านั้น ตัวผู้ตัวใหญ่มีน้ำหนักมากถึง 1,000 ปอนด์ ส่วนตัวเมียอาจมีน้ำหนักมากกว่า 450 ปอนด์

ถิ่นที่อยู่อาศัย
หมีสีน้ำตาลอาศัยอยู่บริเวณภูเขา และพงป่าที่มีหญ้าขึ้นแถบอเมริกาเหนือ ยุโรป และ เอเชีย อย่างไรก็ตาม อาณาเขตที่อยู่อาศัยลดลงอย่างมาก ปัจจุบัน ประชากรหมีสีน้ำตาลส่วนใหญ่อาศัยอยู่ที่อาลาสก้า แคนาดา และ รัสเซีย และมีกลุ่มเล็กๆ อาศัยอยู่ที่ออสเตรีย ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส อิตาลี นอร์เวย์ สเปน สวีเดน ไซเรีย อินเดียตอนเหนือ (แถบหิมาลายา) แถว Yellowstone National Park และ Glacier National Park ของอเมริกา และประเทศอื่นๆ

อาหาร
หมีสีน้ำตาลกินทั้งพืชและสัตว์เป็นอาหาร ส่วนใหญ่กินพืช เช่น พืชประเภทหัว เบอร์รี่ บางครั้งกินสัตว์เล็ก เช่น แมลง หนู แต่บางครั้งก็กินสัตว์ใหญ่ เช่น ม้า วัวป่า กวาง และซากสัตว์ และในช่วงฤดูกาล อาหารที่สำคัญคือปลาแซลมอน และ ปลา ทเราท์

การสืบพันธุ์
หมีสีน้ำตาลตัวเมียต้องมีอายุ 4 ถึง 10 ปี จึงจะเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ และให้กำเนิดลูกโดยเฉลี่ย 2 ตัว ในระยะเวลา 4 ปี ฤดูกาลผสมพันธุ์อยู่ในช่วงปลายฤดูใบไม้ผลิถึงต้นฤดูร้อน แม่หมีจะให้กำเนิดลูกในช่วงมกราคม ถึง มีนาคม ปกติ 2 ถึง 3 ตัว โดยลูกหมีที่เกิดใหม่จะยังไม่ลืมตา และยังไม่มีขน ลูกหมีจะอาศัยอยู่ในถ้ำที่แม่หมีขุดขึ้นมาจนกระทั่งถึงเดือนเมษายน หรืออาจถึงเดือนมิถุนายน และเริ่มหย่านมเมื่ออายุประมาณ 5 เดือน และเริ่มเรียนรู้ว่าพืชหรือสัตว์ประเภทไหนที่ใช้เป็นอาหาร ลูกหมีจะอยู่กับแม่ของมันอย่างน้อยอีก 1 ปี หรือมากกว่านั้น จากนั้นจึงเริ่มแยกตัวออกไป

อายุขัย
หมีสีน้ำตาลที่อาศัยในธรรมชาติมีอายุถึงประมาณ 30 ปี ในขณะที่หมีสีน้ำตาลที่เลี้ยงในสวนสัตว์มีอายุยืนถึง 50 ปี

พฤติกรรม
หมีสีน้ำตาลมักท่องเที่ยวไปเพื่อหาอาหาร และมักอยู่โดยลำพัง ยกเว้นในกรณีที่มีแหล่งอาหารสมบูรณ์ เช่น แหล่งน้ำที่มีปลาแซลมอล หรือปลาทเราท์ วางไข่เป็นจำนวนมาก

ในช่วงอาการหนาว ตั้งแต่ตุลาคม หรือ ธันวาคม ถึง มีนาคม หรือพฤษภาคม ขึ้นกับสถานที่ หมีสีน้ำตาลจะนอนหลับอยู่ในถ้ำ และจะโผล่ออกมาเมื่ออากาศเริ่มอบอุ่น

การติดต่อสื่สารระหว่างกัน จะอาศัยกลิ่นที่ทิ้งไว้ตามจุดต่างๆ มากกว่าการใช้เสียง หรือการมองเห็น


แหล่งที่มาของข้อมูล
http://www.fonz.org/zoogoer/zg-archives.htm
http://www.geobop.com/Mammals/Carnivora/ursidae/Ursus_arctos/index.htm
http://www.zoosociety.com/animals/grizzly-pics.htm