Asiatic Black Bear

ลักษณะทางกายภาพ
Asiatic Black Bear หรือที่เรารู้จักกันดีในชื่อของ หมีควาย มีลักษณะส่วนใหญ่เหมือน American Black Bear แต่ต่างกันตรงที่ Asiatic Black Bear มีลำตัวที่กว้างกว่า มีหูที่เห็นเด่นชัดกว่า และมีขนสีขาวหรือครีมลักษณะเป็นรูปตัววี (V) ที่หน้าอก ปีนต้นไม้เก่ง เนื่องจาก มีแขนขาที่แข็งแรง และมีกรงเล็บที่แหลมคม

ขนาด
สูง 4 ถึง 6 ฟุต ตัวผู้มีน้ำหนักตั้งแต่ 220 ปอนด์ ถึง 480 ปอนด์ ในขณะที่ตัวเมียมีน้ำหนัก 110 ปอนด์ ถึง 275 ปอนด์

ถิ่นที่อยู่อาศัย
โดยปกติ Asiatic Black Bear อาศัยอยู่ในป่าที่มีภูเขา และมีอากาศเย็นสบาย หรือบริเวณป่าละเมาะ อาจพบมันอยู่ในที่สูงถึง 9,900 ฟุตจากพื้นดิน แต่โดนส่วนใหญ่แล้ว มันชอบอยู่บริเวณพื้นที่ต่ำ

ในเอเชียตอนใต้ เราพบ Asiatic Black Bear แถวอัฟกานิสถาน ปากีสถาน อินเดียตอนเหนือ เนปาล เวียดนาม และฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของจีน

ส่วนเอเชียตอนเหนือ เราพบแถวตะออกเฉียงใต้ของรัสเซีย ไต้หวัน เกาะฮอนชูและชิโกกุของญี่ปุ่น


อาหาร

ขึ้นกับฤดูกาลและความอุดมสมบูรณ์ของอาหารในขณะนั้น อาหารของมันได้แก่ ผลไม้ รังผึ้ง แมลง ซากสัตว์ บางครั้งมันอาจล่าสัตว์เป็นอาหาร ในฤดูใบไม้ร่วง มันชอบปีนต้นไม้เก็บผลต้นโอ๊ค (acorn) ลูกเกาลัด (chestnut) มันฮ่อ (walnut) และลูกอื่นๆที่มีปริมาณไขมันเป็นส่วนประกอบอยู่มากเป็นอาหาร และบ่อยครั้งที่มันเก็บตามพื้นดินที่หล่นอยู่

การสืบพันธุ์
หมีจะเริ่มเข้าสู่วัยเจริญพันธ์เมื่อมีอายุ 3 ถึง 4 ปี แถวเอเชียตอนเหนือช่วงฤดูกาลผสมพันธุ์เริ่มตั้งแต่ต้นฤดูร้อน แม่หมีจะคลอดลูกประมาณช่วงฤดูหนาวในถ้ำ แต่ก็ไม่แน่เสมอไป ยกตัวอย่างเช่น หมีที่อาศัยแถวปากีสถาน ฤดูกาลผสมพันธุ์อาจอยู่ในช่วงฤดูใบไม้ร่วง

ลูกหมีจะอยู่กับแม่ของมันจนอายุ 2-3 ปี จึงจะเริ่มออกมาเผชิญโลกด้วยตัวเอง

โดยปกติในช่วงขวบปีแรกของลูกหมี แม่หมีจะไม่มีการผสมพันธุ์ในปีต่อไป


อายุขัย
ยังไม่ทราบอายุขัยของหมีที่อาศัยอยู่ในธรรมชาติ พบว่าหมีที่สวนสัตว์มีอายุยาวกว่า 30 ปี

พฤติกรรม
Asiatic Black Bear มีการอพยพเป็นช่วงฤดูกาล มันใช้เวลาในช่วงฤดูกาลอบอุ่นแถวบริเวณที่สูง และเริ่มอพยพลงมาอยู่ในบริเวณที่ต่ำกว่าเมื่ออากาศเริ่มหนาวขึ้น ในช่วงที่อากาศหนาวเย็นที่สุดของปี ปกติมันจะอาศัยในถ้ำ และอาจอยู่นานถึง 5 เดือน ขึ้นกับสภาพแวดล้อมบริเวณนั้น เช่นที่ญี่ปุ่น แต่หมีที่อาศัยในบางส่วนของเอเชียตอนใต้ อาจไม่เข้าไปอาศัยอยู่ในถ้ำเลยในช่วงฤดูหนาว


แหล่งที่มาของข้อมูล
http://www.fonz.org/zoogoer/zg-archives.htm
http://www.bearbiology.com