American Black Bear

ลักษณะทางกายภาพ
ส่วนใหญ่มีสีดำทั้งตัว และมีสีน้ำตาลบริเวณรอบจมูก แต่บางครั้งทั้งตัวอาจมีสีน้ำตาล ขนสั้น และมีขนสีขาวบริเวณหน้าอกเป็นพื้นที่ขนาดเล็กๆ มีกรงเล็บแข็งแรง

ขนาด
ลำตัวยาวประมาณ 130-190 ซม. ตัวผู้มีน้ำหนัก 60-300 กิโลกรัม ตัวเมียมีน้ำหนัก 40-80 กิโลกรัม การที่น้ำหนักของตัวผู้แตกต่างกันไปเนื่องมาจากความอุดมสมบูรณ์ของอาหาร

ถิ่นที่อยู่อาศัย
ปกติอาศัยในป่า ความสูงตั้งแต่ระดับน้ำทะเลถึง 2,000 เมตรจากระดับน้ำทะเล เราพบ American Black Bear แถวแคนาดา เม็กซิโก และ สหรัฐอเมริกา

อาหาร
ส่วนใหญ่กินพืชเป็นอาหาร เช่น หญ้า พืชพวกสมุนไพร ผลไม้ ลูกเบอร์รี่ ผลไม้เปลือกแข็ง เมล็ดพืช น้ำผึ้ง แต่บางครั้งก็กินสัตว์ เช่น แมลง ปลา สัตว์ตัวเล็กๆ หรือซากสัตว์ เป็นอาหาร

การสืบพันธุ์
ตัวเมียเริ่มเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์เมื่ออายุ 3 ถึง 4 ปี ส่วนตัวผู้อาจนานกว่านั้น 1 ปี ฤดูกาลผสมพันธุ์อยู่ในช่วงเดือนมิถุนายน ถึงเดือนสิงหาคม ตัวเมียจะให้กำเนิดลูกน้อยราวเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ ระยะตั้งครรภ์นาน 215 ถึง 220 วัน โดยการตั้งครรภ์ครั้งหนึ่งๆ จะให้กำเนิดลูก 2-3 ตัว แต่อาจมากถึง 5 ตัวก็ได้ ลูกหมีแรกเกิดมีน้ำหนักเพียง 225 - 330 กรัม และจะอยู่กับแม่ของมันจนอายุประมาณ 2 ถึง 2 ปีครึ่ง จึงเริ่มแยกตัวออกไป

อายุขัย
20 ถึง 25 ปี

พฤติกรรม
โดยส่วนใหญ่อยู่โดยลำพัง ยกเว้นหมีตัวเมียในระยะเลี้ยงลูกอ่อน หรือคู่หมีตัวผู้-ตัวเมียในช่วงฤดูกาลผสมพันธุ์ หรือการรวมกลุ่มกัน ณ บริเวณแหล่งอาหาร ตัวเมียมีพื้นที่หรืออาณาเขตของตนเองประมาณ 10 ถึง 40 ตารางกิโลเมตร ส่วนตัวผู้จะมีอาณาเขตที่กว้างใหญ่กว่าและอาจมีบางส่วนอยู่ในอาณาเขตเดียวกับตัวเมีย

American Black Bear ปีนต้นไม้ได้เก่งมาก ปีนเร็วถึง 25 ไมล์ต่อชั่วโมง มีจมูกดมกลิ่นที่ดีเยี่ยม แต่สายตาและการได้ยินไม่ค่อยดีนัก


แหล่งที่มาของข้อมูล
http://www.bearbiology.com
http://www.bbc.co.uk/nature/animals/wildfacts/bears/fact_files/9.shtml
http://www.fishbc.com/adventure/wilderness/animals/blackbear.htm